GESTALT KÓSTOLÓ

A Gestaltról

A Gestalt olyan fenomenológiai – az érzékszervek szintjén működő – rendszer, amely a kliens és a Gestalt szemléletű szakember közötti kapcsolat során létrejövő kölcsönös megfigyeléseket használja arra, hogy a kliens saját magát jobban lássa. Tudatosítsa, milyen a kapcsolódásának folyamata adott helyzetben, például mi az, amit támogatásként és mi az, amit akadályként él meg, illetve, hogyan hat az saját életére. A Gestalt szemlélettel dolgozó szakember nem diagnosztizál, nem elemez, nem ad tanácsot, hanem egészséges felnőttekkel dolgozik együtt, hogy azok nagyobb szabadságot élhessenek meg életükben, kapcsolataikban vagy munkájukban.
A nemzetközi és a magyar használatban a német helyesírás szerinti nagybetűs írás terjedt el, és nem szokták lefordítani a szót más nyelvre, hanem eredeti formában használják.

Gestalt-terápia

A Gestalt pszichológia megfigyelése és vizsgálódása középpontjában az egyén áll és az egyént lélek-elme-test egységének tekinti. Alapfeltevése, hogy az emberi természet mintázatokba vagy egészekbe szerveződik, amit az egyén is észlel. Ezért az egyént csak az őt alkotó minták vagy egészek függvényeként lehet megérteni. Alapgondolata az, hogy az egész alak észlelése több a részek összegénél. A Gestalt három fő alapelve a fenomenológiai megközelítés, a mezőelmélet valamint a dialógusra épülő kapcsolat. További elméletek a tapasztalati ciklus, a kontaktusformák, unfinished business, a polaritások, a testtudat, a co-creation, a szituációgestaltja. Ezeknek az elméleteknek irodalma és kutatásai vannak, amelyek az elmúlt évtizedekben egymáshoz rendeződve adják a módszertan mai tudományos hátterét. Az ötvenes évek végén Fritz Perls és Carl Rogers közel kerültek egymáshoz, mint a humanisztikus pszichológia két fő képviselője. Rogers segítő kapcsolatában és a Gestalt terápiában megegyezik, hogy az érdeklődés középpontjában az élményeket átélő személy áll. Az emberi választás, kreativitás és önmegvalósítás jelentik a vizsgálódás elsődleges témáit.
A Magyar Gestalt Egyesület azért jött létre, hogy minél több segítő szakemberhez eljuthasson a Gestalt szemlélet, mint humanisztikus világkép és módszertan. A terápiás vonal mellett erősen jelen van  a szervezetfejlesztés és coaching is. A képzés az Európai Gestalt Terápia Szövetség (EAGT) 
és az Európai Pszichoterápiás Szövetség (EAP) által akkreditált. Magyarországot az EAGT-ben egyesületünk képviseli.

A workshop

Magyar Gestalt Egyesület által szervezett Gestalt Kóstolókat havonta egyszer szervezzük. Alkalmanként 4-5 Gestalt-terapeutát vagy gyakorló-terapeutát hívunk meg. Ezt a tematikát hozzuk el a Lelki Egészség Éjszakája programra is. Rövid 20 perces üléseken kliensként vagy megfigyelőként, -döntésed szerint- megtapasztalhatod, hogyan dolgozik a Gestalt terapeuta. Program indításként Dr. Toth Judit röviden felvázolja a Gestalt módszertan lényegét. 

További terapeuták:
– Kontra Eszter
– Makai András
– Mondok Árpád

Az ülés végén kis és nagy csoportban megoszthatod a többiekkel tapasztalataidat, élmenyeidet vagy csak meghallgathatod a többieket.

gestalt.hu