PSZICHODRÁMA

Mi a pszichodráma?

A pszichodráma olyan csoportra épített önismereti személyiségfejlesztő és pszichoterápiás módszer, melynek eszköze a dramatikus szerepjáték. Középpontjában a spontán, kreatív cselekvés, az akció áll. Egyike a legkedveltebb és legelterjedtebb önismereti módszereknek, melynek széleskörű felhasználására változatosságával, játékosságával és szabadságával egyidejűleg jelentkező mélysége teszi alkalmassá.

Mi történik egy pszichodráma foglalkozáson?

A spontán rögtönzés során a témát hozó csoporttag a pszichodráma színpadán az életből hozott szerepeit újra játszhatja, felismerheti személyiségének eddig számára rejtett dimenzióit, cselekedeteinek mozgatórugóit. Megjelenítheti álmait, vágyait, fantáziáit, kimondatlan gondolatait is. Az általa választott szereplőkkel való cserék segítségével belehelyezkedhet a vele konfliktusban álló személyek helyzetébe, azok nézőpontjából szemlélheti az eseményeket, képes lesz másokat is jobban megérteni és elfogadni.

A játék, az akció kulcseleme a mozgás, általa a probléma egyszerű elmesélésén túl az egész test részt vesz a folyamatban. A megjelenő testérzetekkel segítjük a tudattalanunkban bujkáló emlékek felidézését, a pontosabb megértést.

A színpad teremtette távolság és csoport elfogadó, bizalmi légköre védelmet jelent a játszó személy számára, és teret enged a legmélyebb, legfélelmetesebb lelki tartalmak feltárására és új működési formák kockázatmentes kipróbálására is.

A játékban szereplők az adott helyzetbe belehelyezkedve és a nézők a színpadon zajló eseményeket figyelve saját önismeretüket is érintő fontos érzelmi élményekhez jutnak, katarzist élnek át.

Miután befejeződött a játék, a szereplők és a nézők a játék során megélt érzéseiket, a látottakhoz kapcsolódó élményeiket megosztják egymással. A játékos megtapasztalja, hogy nincs egyedül problémájával, érzelmi támogatást kap a csoporttól anélkül, hogy minősítenék, magatartását kritizálnák vagy tanácsokat osztogatnának neki.

A foglalkozást vezeti:

Stréda Eszter

A Magyar Pszichodráma Egyesület tagja. Több mint 9 éve vezet önismereti pszichodrámacsoportokat és kommunikációs workshopokat. A hosszabb időtartamú önismereti csoportok mellett egy-egy alkalmas, tematikus workshopokat is tart. A pszichodráma mellett elvégezte a németországi TOPS Intézet csoportdinamikai képzését is. Többnapos szemináriumokat tart a pszichodráma és a csoportdinamikai módszerek közös alkalmazásával, hogy még hatékonyabb lehessen az önismereti munka. Leginkább az foglalkoztatja, hogyan lehet az egyén és csoport egymásra hatásával fejleszteni azokat a kompetenciákat, amelyek az érzelmi és szociális intelligencia keretei közé tartoznak. A kommunikációs workshopokon a tiszta kommunikációt, az egyén hatékonyabb működésének elősegítését és az egymás iránti megértés elmélyítésére helyezi a hangsúlyt. Különös figyelmet fordít a test és a lélek kapcsolatára, munkájában a keleti mozgáskultúrák bölcsességét is felhasználja.