MESETERÁPIA

A módszer a mesék lelki kincsestárának feltárásán alapul. 
A mesék megmutathatják az utat az életproblémák és konfliktushelyzetek megoldásához, ugyanis a mesék mintájára a krízishelyzetekből győztesen az ún. alkotói ugrást, a minőségi változást is magába foglaló „harmadik választás” útján kerülhetünk ki.

A mesék segítségünkre lehetnek abban, hogy megtalálhassuk a helyes utat, a mesebeli hármas út közül ráléphessünk arra, amit a szívünk diktál. Választási, döntési helyzeteinkben a mesék – ha nem is tudatosan – az iránytű szerepét tölthetik be. Erőt adnak ahhoz, hogy a legnehezebb pillanatokban se adjuk fel, hiszen mindig van kiút, van megoldás, leleménnyel, erővel, hittel, kitartással. A mesék próbatételeiben fellelhető az az üzenet, hogy az igazság, jóság és szeretet akkor is léteznek a világban, ha néha nem láthatók, nem tapasztalhatók. A népmesék közelebb visznek ahhoz, hogy a megfogható és látható valóságot ne vegyük készpénznek és egyedül-valónak.

A módszer lényege: mesék segítségével felfedezni a személyiségünkben rejlő, még feltáratlan lelki kincseket, belső értékeinket. Az emberiséggel egyidős mesék arra hívják fel a figyelmet, hogy fantáziáink segítségével megnyílhatnak lelkünk azon csatornái, amelyek a személyiség mélyén rejlő „tiszta forráshoz” vezetnek. Ezért a mesék fontos útmutatók a kiteljesedés, egyéniséggé válás folyamatában.

A foglalkozást vezeti

Dr. Kalóczkai Andrea, ideggyógyász alapképzettségű orvos, pszichoterapeuta. A hagyományos orvosi munka mellet több terápiás módszerrel dolgozik. Meseterápiát tanít két alapítvány keretei között és egy főiskolán.