EGYÉNI LELKIGONDOZÁS

A lelkigondozás az ember transzcendens vonásait is figyelembe vevő mentálhigiénés szemlélet, klienscentrikus, pszichoterápiás módszerrel végzett szakterület.

  • A lelkigondozó életkérdésekben és életproblémákban mentálhigiénés szemlélet szerint kísér magát vallásosnak tartó vagy nem vallásos lelkigondozottakat.
  • Nyitott arra, hogy Istenről és spirituális kérdésekről beszéljen a kísért személlyel, ha ő igényli, és imádkozik klienséért. 

Lelkigondozók

A lelkigondozási időpontokra egyedi jelentkezés szükséges.

Temesszentandrási Gábor

(41 éves, nős, négy gyermek édesapja)

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Francia Nyelv és Irodalom szak

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, MBA

Károli Gáspár Református Egyetem, BTK-Pszichológiai Intézet, Mentálhigiénés segítő szakember végzős hallgató.

Hóka Marianna

(41 éves, két gyermekes édesanya)

Hittanár (PPKE)

Mentálhigiénés segítő szakember (KRE) végzős hallgató.

Somogyiné Gyüre Mária

(lelkészfeleség, édesanya, gyülekezeti lelkigondozó)

Diakónus (KRE)