SZEMÉLYKÖZPONTÚ CSOPORT

Rogersi személyközpontú / encounter csoport

Az „encounter” szó maga „találkozást” jelent, a különböző egyének, világok, mély és egyedi találkozását.

Ennek az élménynek a megéléséhez kivételes lehetőséget nyújtanak az encounter csoportok, a bennük megteremtődő légkör által. A csoportok működése során a csoporttagok körben ülnek, és – hatalmas szabadsággal rendelkezik minden tag -, bárki bevihet bármilyen témát és hozzászólhat, beletehet bármit a csoportba.

A csoporttagok visszajeleznek, olyan őszinteséggel, nyíltsággal – és játszmák nélkül -, melyet a „kinti világban” kevésbé szoktunk meg. A csoportnak terápiás hatása van, ahogy – miután a bizalom légköre kialakult – a tagok mély empátiával és elfogadással kapcsolódnak egymáshoz, illetve ahogy a tapasztalatok, vélemények nyílt megosztása zajlik. A csoport az itt és most megélésén és az érzelmek szabad kifejezésén alapul.

A Self Groove egy speciális, preventív jellegű mentálhigiénés projekt, mely a belvárosi kerületek arculatát az utóbbi években nagymértékben meghatározó klubkultúra résztvevői számára (25-35 éves korcsoport) kínál önismereti és személyiségfejlesztési, egyéni és csoportos alkalmakat.  A projekt-team fiatal önkéntes szakemberekből áll (mentálhigiénés segítők, pszichológusok,szervezési ügyekben segítők), akik maguk is a klubkultúra résztvevői. A tenni akarás, a célcsoport hiteles megszólítása közös motivációnk. Elképzelésünk szerint a mentális támogatás egyik szintje a közösségben rejlő lehetőségek szélesítése értékorientált alapon – a klubkultúra közege kis segítséggel rátalálhat a helyi ügyek, problémák iránt elkötelezett, proaktív arcára.

A projekt eredetileg a Károli Gárpár Református Egyetem Pszichológiai Intézetének képzésein formálódott 2015-ben, a jelentős érdeklődés miatt jelenleg az önálló egyesületi működés felé haladunk. Eddigi tevékenységünk: öt zárt önismereti csoportot tartottunk (3 hónapos folyamatok), egyéni fejlesztést, nyílt napokat, workshopokat, előadásokat szerveztünk, a mentális egészséget támogató kompetenciák átadását kezdeményeztük, a klubkultúra témája mentén a segítői szakma és az ellátóhelyek felé kerestünk szakmai kapcsolatokat.

A klubkultúra, az elektronikus zene a fiatal felnőtt korosztály egyik természetes találkozási pontja, önképének fontos eleme – e közeg hiteles megszólítását, ehhez az életkorhoz kapcsolódó nehézségekkel való megbírkózás megsegítését igen jelentős kérdésnek gondoljuk az össztársadalmi perspektíva szempontjából is.